Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Vzdialený prístup zvyšuje úroveň technickej podpory

Riešenie problémov a realizovanie požadovaných softvérových nastavení ponúka spoločnosť crooce.com – the internet company už aj prostredníctvom vzdialeného prístupu k počítaču zákazníka

Spoločnosť crooce.com – the internet company rozšírila od začiatku novembra ako jediný poskytovateľ webhostingových služieb na Slovensku technickú podporu zákazníkov o službu vzdialeného prístupu. Znamená to, že zákazníci môžu v prípade potreby softvérového nastavenia svojho počítača využiť pomoc kvalifikovaného operátora. Ten namiesto zdĺhavého vysvetľovania, kedy obvykle musí zákazníka naviesť na správne tlačidlo na lište alebo položku v menu, vykoná požadované úkony na diaľku priamo v jeho počítači. Služba prináša veľkú úsporu času a je zárukou presne a odborne vykonaného zásahu do nastavení počítača zákazníka.

Použitie služby vzdialeného prístupu je rýchle a veľmi jednoduché aj pre menej skúsených používateľov. Jediným kliknutím na stránke www.crooce.com zákazník na svojom počítači stiahne a spustí špecializovanú aplikáciu, ktorá mu vygeneruje unikátny identifikátor a jednorazové prístupové heslo. Na základe týchto údajov sa operátor pripojí priamo na počítač zákazníka a pomôže mu s diagnostikou a riešením problému. Počas celej doby spojenia má pritom zákazník možnosť sledovať činnosť operátora na monitore svojho počítača.

"Technológia vzdialeného prístupu nie je na Slovensku nová a poznajú ju najmä spoločnosti, ktoré prenechali starosti o správu svojich počítačov formou outsourcingu rôznym servisným organizáciám. Sme však prvá spoločnosť ponúkajúca webhostingové služby, ktorá aktívne používa túto technológiu v rámci technickej podpory svojich zákazníkov, čím posúvame úroveň našich služieb na vyššiu úroveň," uviedol Richard Willmann, riaditeľ spoločnosti crooce.com. "Z doterajších skúseností vieme, že napríklad aj nastavenie Outlooku môže byť pre bežných používateľov náročné. Môžeme zákazníka trápiť 15 minút na linke, alebo mu ho za zlomok tohto času nastaviť na diaľku, vysvetliť vykonané zmeny a nabudúce tak bude vedieť, kde a prečo kliknúť," dodal.

Pripojenie k počítaču zákazníka je chránené silnou šifrou a je zabezpečené na rovnakej úrovní ako napríklad aplikácie elektronického bankovníctva. Na strane zákazníka nie je potrebná konfigurácia firewallu ani inštalácia dodatočného softvéru. Riešenie vzdialeného prístupu ponúka aj viacero nadštandardných funkcií ako napr. možnosť zaznamenávania a archivácie všetkých pripojení na počítač zákazníka.

Službu vzdialeného prístupu ocenia najmä zákazníci z radov drobných podnikateľov alebo menších firiem, ktoré nedisponujú vlastným správcom výpočtovej techniky a pre ktorých je konfigurácia softvérového vybavenia náročná. Služba sa počas októbrového testovania na vybranej skupine zákazníkov stretla s pozitívnymi ohlasmi. Zákazníci ocenili najmä jednoduchosť jej použitia a zvýšenie rýchlosti riešenia svojich požiadaviek.

Kontaktné informácie

Richard Willmann, rwillmann [at] crooce [dot] com

O spoločnosti crooce.com – the internet company, s.r.o.

Spoločnosť crooce.com – the internet company, s.r.o. je poskytovateľom služieb registrácie domén, prevádzky webových lokalít (webhosting), prenájmu serverov a kolokačných služieb. Komerčné poskytovanie služieb začala v apríli 2008, kedy oficiálne predstavila unikátny webhostingový produkt – kartu warta.


« späť