Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

filantropia

Charitatívna podpora a filantropia je pre nás prirodzenou súčasťou stratégie nášho spoločensky zodpovedného podnikania. V rámci našich možností sa snažíme cielene a efektívne podať pomocnú ruku tam, kde je najviac potrebná.

vzdelanie

Naše aktivity smerujeme prioritne do projektov podpory vzdelávania mladých ľudí, ktorí by inak svoj talent alebo výnimočné schopnosti nemohli naplno rozvinúť. Uvedomujeme si, že vzdelanie a vedomosti sú pre spoločnosť tou najväčšou hodnotou a preto sa snažíme vyrovnať šance tým, ktorí to potrebujú.

stratégia

Pri výbere a plánovaní charitatívnych a filantropických aktivít sa snažíme spolupracovať s našimi obchodnými partnermi tak, aby sme čo najlepšie využili synergický efekt a správne identifikovali priestor a adresátov pre našu pomoc. Prostriedky na financovanie získavame z vlastných zdrojov a z príspevkov našich zamestnancov.

informovanosť

Identitu príjemcov našej pomoci vo vybraných prípadoch chránime a o výsledkoch charitatívnych alebo filantropických aktivít informujeme vo všeobecnej rovine. Nezneužívame tieto aktivity na marketingové účely čo rovnako vyžadujeme od všetkých zúčastnených partnerov.