Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

kontaktné údaje

základné informácie

crooce.com - the internet company, s.r.o.

IČO: 36 776 297; DIČ: 202 237 4684; IČ DPH: SK 202 237 4684; SK-NIC ID: CROO-0002
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 262 302 8762 / 1100 (IBAN: SK30 1100 0000 0026 2302 8762)
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45913/B

sídlo spoločnosti

Panenská 24
811 03 Bratislava
Slovenská republika

korešpondenčná adresa / adresa zasielania písomností

P. O. Box 41
810 00 Bratislava
Slovenská republika

úsek služieb zákazníkom

Tel.: +421 2 2060 0000; Fax: +421 2 2060 0002; Skype: skype.crooce.com; E-mail: info [at] crooce [dot] com
(v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 18.00)

úsek priameho predaja

Tel.: +421 2 2060 0001; Fax: +421 2 2060 0002; E-mail: sales [at] crooce [dot] com
(v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 18.00)

kontakt pre médiá

Arthur media, s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5464 3404 - 5; Fax: +421 2 5441 0403; E-mail: info [at] arthurmedia [dot] sk; Web: www.arthurmedia.sk