Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

kto je to crooce.com - the internet company?

Sme tím mladých a talentovaných ľudí, pre ktorých je prekonávanie prekážok výzvou, dosiahnutie cieľa len prostriedkom a neobvyklé riešenia neoddeliteľnou súčasťou života. Naša práca je pre nás záľubou.

Richard Willmann

Chief Executive Officer

Je zodpovedný za strategické riadenie a vývoj nových produktov a služieb. Do spoločnosti prináša dlhoročné skúsenosti z prostredia internetu, počítačových sietí a vývoja aplikačného vybavenia. V minulosti pôsobil na rôznych technických pozíciách vo viacerých spoločnostiach. Svoje skúsenosti získal najmä v spoločnosti DIGITAL VISIONS, s.r.o. – vydavateľa najčítanejšieho počítačového časopisu na slovenskom trhu PC REVUE, kde pôsobil ako novinár a neskôr ako technický riaditeľ.

Róbert Sobolič

Business Manager

V spoločnosti prebral zodpovednosť za obchod a projektové riadenie. Svoje skúsenosti získal v domácich aj nadnárodných IT spoločnostiach pôsobiacich vo všetkých článkoch predajného reťazca od výroby, distribúcie až po predaj. Jeho praktické skúsenosti s akvizičnou činnosťou a riadením predajných kanálov sú pre spoločnosť kľúčové. Do spoločnosti prišiel z pozície marketingového manažéra spoločnosti XEROX, o.z. kde bol zodpovedný za budovanie značky a rozvoj obchodných aktivít na slovenskom trhu.

Jozef Lukáč

Chief Financial Controller

Je designovaným zástupcom private equity skupiny investorov poskytujúcej rizikový kapitál pre rozvoj spoločnosti. Je zodpovedný za kontroling finančného riadenia. Jeho hĺbkové znalosti a manažérske skúsenosti s rozvojovými a reštrukturalizačnými projektmi sú pre spoločnosť neoceniteľné. Je finančným analytikom, autorom mnohých odborných článkov a analýz kapitálového trhu. V minulosti pôsobil tiež ako odborný konzultant pre start-up projekty zastrešené v rámci projektu Univerzitného Technologického inkubátora zriadeného pri Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave.

Ladislav Manek

Project and Financial manager

Do spoločnosti prináša spojenie dlhoročných operatívnych, strategických a finančných vedomostí. Praktické skúsenosti z výrobných podnikov, finančných a investičných spoločností J&T a VUB Invest ho predurčujú na hľadanie inovatívnych námetov, reálnych alternatív a životaschopných riešení. Do jeho kompetencií patria otázky strategického smerovania spoločnosti, sledovanie výkonnosti (benchmarking a performance manažment), rozvojové aktivity a riadenie celkovej hodnoty podniku.

Magdaléna Kňažková

Chief Accountant

Je hlavným účtovníkom spoločnosti. Prebrala zodpovednosť za vedenie účtovnej agendy a riadenie backoffice procesov. Jej bohaté skúsenosti z pôsobenia vo viacerých obdobných pozíciách v slovenských i zahraničných spoločnostiach (Alcatel, Datalock, Würth) v spojení s jej vzdelaním technického zamerania sú pre spoločnosť nenahraditeľné. V minulosti pôsobila tiež ako lektorka, riadila implementačné procesy zavádzania ekonomických informačných systémov do praxe a podieľala sa na lokalizácií účtovného softvéru.

Róbert Bockanič

Corporate Lawyer

Je právnym zástupcom spoločnosti zodpovedným za komplexné vedenie právnej agendy. Do spoločnosti prináša dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti práva obchodných spoločností a obchodného záväzkového práva. Svoje skúsenosti získaval pri výkone súkromnej praxe advokáta počas ktorej poskytoval právne poradenstvo pre viacero významných klientov z rôznych odvetví. Pred výkonom advokácie pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.