Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Prečo mi nefunguje webová stránka na adrese bez www na začiatku?

Najjednoduchším riešením je vykonať presmerovanie webovej lokality s adresou domény v základom tvare prostredníctvom skriptu PHP. Umiestnite do adresára /html súbor s názvom index.php a nasledovným obsahom:

<?php
	header("Location: http://www.krasavica.sk\n", TRUE, 301);
?>

Umiestnením tohoto súboru zabezpečíte, že všetky požiadavky smerované na Vašu webovú lokalitu s adresou http://krasavica.sk budú presmerované na adresu http://www.krasavica.sk.

Alternatívne môžete vykonať presmerovanie prostredníctvom direktív modulu mod_rewrite webového servera Apache. Umiestnite do adresára /html súbor s názvom .htaccess a nasledovným obsahom:

RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTP_HOST}   ^krasavica.sk$
RewriteRule .*             http://www.krasavica.sk   [R=301,L]

V poradí druhým spôsobom zabezpečíte okrem presmerovania požiadaviek na webovú lokalitu s adresou http://krasavica.sk aj presmerovanie požiadaviek smerovaných na adresy http://krasavica.sk/[čokoľvek].

Doplňujúce informácie


« späť