Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

úsek služieb zákazníkom

Úsek služieb zákazníkom je dostupný na telefónnom čísle +421 2 2060 0000 každý pracovný deň v čase od 9.00 - 18.00.

Telefónne hovory na úsek služieb zákazníkom sú v závislosti na mieste odkiaľ voláte spoplatňované v štandardnej sadzbe miestneho alebo medzimestského hovoru vášho telekomunikačného operátora.

predtým, než zavoláte

V prípade, že ste našim zákazníkom, pripravte si pred kontaktovaním úseku služieb zákazníkov vaše číslo zákazníka, ktoré nájdete na faktúre za webhostingové služby a PIN kód vášho používateľského účtu do aplikácie Service:manager. Užívatelia webhostingovej karty warta, môžu namiesto čísla zákazníka použiť sériové číslo karty warta.

dohľadové centrum

Poruchy v poskytovaní služieb môžete nahlásiť nepretržite, 24 hodín denne vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na telefónnom čísle úseku služieb zákazníkom. V mimopracovných hodinách môžete zanechať odkaz, ktorý bude odovzdaný pracovníkom dohľadového centra.

Dohľadové centrum pracuje nepretržite v režime 24x7.