Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

technické informácie

služba / aplikácia opis
Service:manager  
doménové meno / URL moj.crooce.com
port 443
autentifikácia prihlasovacie meno: číslo zákazníka alebo sériové číslo karty warta
limity -
POP3 / POP3S  
doménové meno / URL pop3.crooce.com
port 110, 995
autentifikácia prihlasovacie meno: e-mailová adresa v plnom znení (napr. jozef@novak.sk)
limity počet aktívnych spojení / IP adresa: - nezverejnené -
IMAP / IMAPS  
doménové meno / URL imap.crooce.com
port 143, 993
autentifikácia prihlasovacie meno: e-mailová adresa v plnom znení (napr. jozef@novak.sk)
limity počet aktívnych spojení / IP adresa: - nezverejnené -
SMTP  
doménové meno / URL smtp.crooce.com
port 25, 2525
autentifikácia prihlasovacie meno: e-mailová adresa v plnom znení (napr. jozef@novak.sk)
limity počet aktívnych spojení / IP adresa: - nezverejnené -
vyžaduje autentifikáciu metódou LOGIN
webmail  
doménové meno / URL https://webmail.crooce.com
port 443
autentifikácia prihlasovacie meno: e-mailová adresa v plnom znení (napr. jozef@novak.sk)
limity -
FTP  
doménové meno / URL [názov domény]
port 21
autentifikácia prihlasovacie meno: [názov domény]-[názov účtu] (napr. kvetinarstvo.sk-admin)
limity počet aktívnych spojení: - nezverejnené -
počet aktívnych spojení / IP adresa: - nezverejnené -
počet aktívnych spojení / účet: 3
rýchlosť prenosu pre aktívne spojenie: 10 Mbps / 10 Mbps
webftp  
doménové meno / URL zrušené
port zrušené
autentifikácia zrušené
limity zrušené
poznámka zrušené
webová lokalita  
doménové meno / URL [názov domény]
port 80
autentifikácia -
limity počet súborov a adresárov: podľa webhostingového balíčka
disková kvóta: podľa webhostingového balíčka
databáza MySQL  
doménové meno / URL 127.0.0.1
port 3306
autentifikácia prihlasovacie meno: názov databázy (napr. 99999)
limity disková kvóta: podľa webhostingového balíčka
databáza MariaDB  
doménové meno / URL 10.0.0.17
port 3306
autentifikácia prihlasovacie meno: názov databázy (napr. 99999)
limity disková kvóta: podľa webhostingového balíčka
phpMyAdmin  
doménové meno / URL https://pma.crooce.com
port 443
autentifikácia prihlasovacie meno: názov databázy (napr. 99999)
limity -
poznámka iba pre MariaDB, pre MySQL použite Adminer
Adminer  
doménové meno / URL https://adminer.crooce.com
port 443
autentifikácia prihlasovacie meno: názov databázy (napr. 99999)
limity -

Poznámka: Názov domény je názov domény v základnom tvare, pre ktorú je služba prevádzkovaná (obvykle bez začiatočného "www", napr. kvetinarstvo.sk).

Dátum poslednej aktualizácie: 03.08.2022