Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Ako otvorím prílohu winmail.dat?

Poštový klient Outlook, ktorý je súčasťou novších kancelárskych balíkov Office spoločnosti Microsoft, používa na uchovanie formátovania správ elektronickej pošty špeciálnu prílohu s názvom winmail.dat. Túto prílohu nie je možné otvoriť v iných poštových klientoch (Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, The Bat atď.).

V prípade, ak ste obdržali správu elektronickej pošty s prílohou winmail.dat, požiadajte odosielateľa, aby upravil konfiguráciu svojho poštového klienta Outlook tak, aby správy elektronickej pošty boli odosielané vo formáte HTML alebo Plain Text.

Druhou možnosťou je použitie niektorého z voľne dostupných nástrojov na dekódovanie príloh vo formáte winmail.dat (Fentun, TNEF atď.).

Doplňujúce informácie


« späť