Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Kde nájdem ďalšie informácie o karte warta?

Všetky informácie o karte warta sú k dispozícií na webovej lokalite www.warta.sk. Súčasní aj budúci zákazníci sa môžu so svojimi otázkami obrátiť na operátorov úseku služieb zákazníkom. Adresa webovej lokality ako aj telefónne číslo sú uvedené na zadnej strane karty warta.


« späť