Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Je aktivácia karty warta komplikovaná?

Proces aktivácie karty warta je plne automatizovaný a navrhnutý na použitie laickými používateľmi so základnými znalosťami práce s počítačom a sieťou internet. V prípade, že budete potrebovať pomoc, obráťte sa na operátorov úseku služieb zákazníkom.


« späť