Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Je aktivácia karty warta anonymná?

Pri aktivácií karty warta budete vyzvaní na poskytnutie údajov o svojej osobe. Pravdivosť, správnosť a úplnosť zadaných údajov neoverujeme.


« späť