Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Nefunguje mi odosielanie e-mailov.

Pri práci s elektronickou poštou sa používajú dva rôzne mailové servery. Prvý z dvojice je určený na prístup k schránke elektronickej pošty prostredníctvom protokolov POP3 alebo IMAP a druhý, označovaný niekedy ako „relay“, na odosielanie elektronickej pošty prostredníctvom protokolu SMTP.

Ak nemôžete odosielať správy elektronickej pošty, prekontrolujte nastavenie vášho poštového klienta v časti venovanej SMTP serveru. Častou príčinou je chyba v nastavení SMTP autentifikácie, ktorú je potrebné povoliť (táto voľba je napr. v programe Outlook Express označená ako „Outgoing mail server / My server requires authentication“).

Prekontrolujte správnosť doménového mena SMTP serveru, ktoré je smtp.crooce.com alebo smtp.[názov Vašej domény v základnom tvare] napr. smtp.krasavica.sk a nastavenie autentifikácie.


« späť