Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Prečo mám platiť za kartu warta keď si môžem vytvoriť e-mail na "Googli" alebo "Zozname" zadarmo?

Sú dva základné rozdiely medzi webhostingovými službami poskytovanými zadarmo prevádzkovateľmi vyhľadávačov a webových portálov (www.google.com, www.zoznam.sk, www.centrum.sk atď.) a kartou warta.

Prvým je možnosť zvoliť si vlastný názov domény. Vaša adresa elektronickej pošty bude v tvare napríklad jozef@novak.sk alebo novak@vasafirma.sk.

Druhým rozdielom je kvalita služby a technická podpora. Prostredníctvom aktivácie karty warta "platíte" za poskytovanie webhostingových služieb a našim cieľom je zabezpečiť pre Vás čo najvyššiu dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb.


« späť