Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

Ako sa z PHP pripojím k databáze?

Na prácu s databázou MySQL je k dispozícií viacero štandardných knižníc skriptovacieho jazyka PHP. Použite najrozšírenejšej knižnice MySQL demonštruje nasledovný fragment kódu:

$dbh = mysql_connect('127.0.0.1', 'XXXXX', 'YYYYY') or
	die('Could not connect: ' . mysql_error());

mysql_select_db('XXXXX', $dbh) or
	die('Could not select database');

mysql_query('SET CHARACTER SET "cp1250"', $dbh) or
	die('Query failed: ' . mysql_error());

Znaky XXXXX resp. YYYYY nahraďte prihlasovacím menom resp. heslom k databázovému serveru.

Doplňujúce informácie


« späť