crooce.com - jednoducho a bezpečne!

Zálohy TIMESHIFT

Obnova súborov zo záloh TIMESHIFT je časovo nenáročná a veľmi jednoduchá.

Služba Hosting
Publikum Webový dizajnér
Čas 5 min.
Nástroje FTP klient

TIMESHIFT sú pravidelné zálohy webového priestoru. Sú vykonávané formou snapshotu súborového systému každých 60 minút a sú dostupné prostredníctvom štandardného protokolu FTP. Vďaka nim môžete veľmi rýchlo a jednoducho obnoviť neúmyselne poškodené alebo zmazané súbory vašej webovej lokality. Rovnako sú neoceniteľným nástrojom pri analýze rozsahu poškodenia a následnej obnove webovej lokality po jej infikovaní počítačovými vírusmi alebo po napadnutí.

Oproti tradičným spôsobom zhotovovania záloh sú zálohy TIMESHIFT vykonávané atomicky na úrovni súborového systému bez prerušenia poskytovania služieb a vždy obsahujú konzistentné dáta. Pri obnove súborov nie je potrebné prevziať celý, obvykle objemný komprimovaný archív. Obsah zálohy je dostupný na prevzatie po jednotlivých súboroch vo svojej pôvodnej adresárovej štruktúre. Obnova jednotlivých súborov je preto oveľa jednoduchšia a najmä rýchlejšia.

Zálohy TIMESHIFT sú dostupné za obdobie posledných 14 kalendárnych dní. Za toto obdobie je uchovávaných 14 záloh vykonaných s periodicitou 24 hodín a posledných 24 záloh vykonaných s periodicitou 60 minút.

Prístup k zálohám TIMESHIFT je možný prostredníctvom protokolu FTP s použitím už existujúcich FTP účtov s upraveným prihlasovacím menom, ktoré je doplnené o časovú známku zálohy. Časové známky sú uvádzané v UTC (YYYY – rok, MM – mesiac, DD – deň, HH – hodina).

periodicita obdobie počet záloh FTP prihlasovacie meno
60 min. 24 hodín 24 [názov domény]-[názov účtu]@YYYYMMDDHH00
24 hod. 14 dní 14 [názov domény]-[názov účtu]@YYYYMMDD

Príklad

Dňa 27. novembra 2013 o 10:08 CET (lokálneho času v sídle crooce.com – the internet company) sú pre účet modrakrabica.sk-mrkvicka k dispozícii nasledovné zálohy:

periodicita dátum a čas dátum a čas UTC FTP prihlasovacie meno
60 min. 27. 10. 2013 10:00 27. 10. 2013 09:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270900
60 min. 27. 10. 2013 09:00 27. 10. 2013 08:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270800
60 min. 27. 10. 2013 08:00 27. 10. 2013 07:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270700
60 min. 27. 10. 2013 07:00 27. 10. 2013 06:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270600
60 min. 27. 10. 2013 06:00 27. 10. 2013 05:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270500
60 min. 27. 10. 2013 05:00 27. 10. 2013 04:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270400
60 min. 27. 10. 2013 04:00 27. 10. 2013 03:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270300
60 min. 27. 10. 2013 03:00 27. 10. 2013 02:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270200
60 min. 27. 10. 2013 02:00 27. 10. 2013 01:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270100
60 min. 27. 10. 2013 02:00 27. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310270000
60 min. 27. 10. 2013 01:00 26. 10. 2013 23:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310262300
60 min. 27. 10. 2013 00:00 26. 10. 2013 22:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310262200
60 min. 26. 10. 2013 23:00 26. 10. 2013 21:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310262100
60 min. 26. 10. 2013 22:00 26. 10. 2013 20:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310262000
60 min. 26. 10. 2013 21:00 26. 10. 2013 19:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261900
60 min. 26. 10. 2013 20:00 26. 10. 2013 18:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261800
60 min. 26. 10. 2013 19:00 26. 10. 2013 17:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261700
60 min. 26. 10. 2013 18:00 26. 10. 2013 16:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261600
60 min. 26. 10. 2013 17:00 26. 10. 2013 15:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261500
60 min. 26. 10. 2013 16:00 26. 10. 2013 14:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261400
60 min. 26. 10. 2013 15:00 26. 10. 2013 13:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261300
60 min. 26. 10. 2013 14:00 26. 10. 2013 12:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261200
60 min. 26. 10. 2013 13:00 26. 10. 2013 11:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261100
60 min. 26. 10. 2013 12:00 26. 10. 2013 10:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@201310261000
24 hod. 27. 10. 2013 02:00 27. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131027
24 hod. 26. 10. 2013 02:00 26. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131026
24 hod. 25. 10. 2013 02:00 25. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131025
24 hod. 24. 10. 2013 02:00 24. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131024
24 hod. 23. 10. 2013 02:00 23. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131023
24 hod. 22. 10. 2013 02:00 22. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131022
24 hod. 21. 10. 2013 02:00 21. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131021
24 hod. 20. 10. 2013 02:00 20. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131020
24 hod. 19. 10. 2013 02:00 19. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131019
24 hod. 18. 10. 2013 02:00 18. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131018
24 hod. 17. 10. 2013 02:00 17. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131017
24 hod. 16. 10. 2013 02:00 16. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131016
24 hod. 15. 10. 2013 02:00 15. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131015
24 hod. 14. 10. 2013 02:00 14. 10. 2013 00:00 modrakrabica.sk-mrkvicka@20131014

Dátum 27. november 2013 nebol pre tento príklad zvolený náhodne. V tento deň sa o 3:00 ráno menil čas z letného (CEST) na zimný (CET). Na príklade je preto názorne vidieť jeden z dôvodov, prečo je potrebné časové známky uvádzať v UTC (zálohy vykonané o 27. 10. 2013 01:00 UTC a 27. 10. 2013 00:00 UTC).

Úsek služieb zákazníkom

Potrebujete poradiť?

Operátori úseku služieb zákazníkom vám radi poradia každý pracovný deň od 9:00 - 18:00.

Kontaktujte nás