crooce.com - jednoducho a bezpečne!

Virtuálne priečinky účtov elektronickej pošty

S virtuálnymi priečinkami sa zorientujete vo svojich e-mailoch rýchlejšie a jednoduchšie.

Služba Hosting
Publikum Používateľ
Čas 5 min.
Nástroje

Virtuálny priečinok účtu elektronickej pošty je špeciálny typ priečinku, v ktorom nájdete správy z ostatných priečinkov spĺňajúce kritéria tzv. výberového filtra. Každý účet elektronickej pošty má štandardne vytvorené štyri virtuálne priečinky:

Báza znalostí / Informatívny dokument / Virtuálne priečinky účtov elektronickej pošty
Virtuálne priečinky účtov elektronickej pošty

Virtual / 48H

Obsahuje správy zo všetkých priečinkov za posledných 48 hodín.

Virtual / Bulk

Obsahuje správy zo všetkých priečinkov, ktoré boli odoslané automatizovane. V tomto priečinku nájdete napríklad rôzne upozornenia, notifikácie alebo správy s marketingovým, resp. reklamným obsahom. Vo všeobecnosti ide o automaticky generované správy z rôznych systémov. Technicky sú to správy obsahujúce v hlavičke „Precedence“ hodnotu „Bulk“ [1].

Virtual / Lists

Obsahuje správy zo všetkých priečinkov pochádzajúce z diskusných skupín a mailing listov. Technicky sú to správy obsahujúce hlavičku „List-Unsubscribe“ (RFC 2369 [2]).

Virtual / Unseen

Obsahuje všetky neprečítané správy zo všetkých priečinkov.

Výberový filter

Obsah priečinkov definuje tzv. výberový filter, ktorý je pre každý virtuálny priečinok odlišný a pevne definovaný. Virtuálne priečinky neobsahujú kópie jednotlivých správ, ale odkazujú na správy z ostatných priečinkov. Obsah virtuálnych priečinkov preto nie je započítaný do celkovej kvóty účtu elektronickej pošty. Zmazanie správy vo virtuálnom priečinku má za následok jej zmazanie v jej pôvodnom umiestnení.

Správy z priečinkov Sent (Odoslané), Spam (Nevyžiadané správy), Trash (Kôš) a ich podpriečinkov sú výberovými filtrami implicitne vylúčené.

Použitie

Hlavnou úlohou virtuálnych priečinkov je sprehľadniť a zjednodušiť orientáciu v správach elektronickej pošty. Používatelia aplikácie Mail na platforme operačného systému macOS môžu nájsť viacero podobností s tzv. „Smart mailbox“ [3]. Virtuálne priečinky sú však implementované na strane poštového servera a ich použitie nie je podmienené prevzatím všetkých správ z poštového servera na koncové zariadenie. Virtuálne priečinky preto môžete použiť aj v prostredí aplikácie Webmail:anywhere [4] alebo na prenosných zariadeniach s úložiskom s obmedzenou kapacitou, akými sú napríklad telefóny alebo tablety.

Virtuálne priečinky v neposlednom rade oceníte v prípade, ak používate triediace pravidlá Sieve na zaradenie prichádzajúcich správ do samostatných priečinkov v kombinácii s poštovým klientom, s možnosťou notifikácie nových správ iba v priečinku Inbox (Doručené).

Konfigurácia

Zobrazenie virtuálnych priečinkov je v predvolenom nastavení povolené pre všetky účty elektronickej pošty. V prípade, ak si ich neželáte používať, môžete ich zobrazenie prostredníctvom aplikácie na manažment webhostingových služieb Service:manager [5] na úrovni jednotlivých účtov zakázať.

Úsek služieb zákazníkom

Potrebujete poradiť?

Operátori úseku služieb zákazníkom vám radi poradia každý pracovný deň od 9:00 - 18:00.

Kontaktujte nás