crooce.com - jednoducho a bezpečne!

Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail

Ak používate službu Gmail, môžete si k nej svoj účet elektronickej pošty jednoducho pripojiť a mať tak všetky e-maily na jednom mieste.

Služba Hosting
Publikum Používateľ
Čas 5 min.
Nástroje Webový prehliadač

Pripojením vášho účtu elektronickej pošty k službe Gmail spoločnosti Google získate možnosť pracovať s vašimi e-mailmi z prostredia, ktoré dobre poznáte a ste na neho zvyknutí. V prípade, ak používate viacero účtov elektronickej pošty od rôznych poskytovateľov, je pripojenie a konsolidácia účtov v službe Gmail jednou z možností, ako jednoducho a efektívne sústrediť e-maily na jednom mieste a pracovať s nimi v prostredí jednej aplikácie.

Pripojenie vášho účtu elektronickej pošty k službe Gmail je veľmi jednoduché a nezaberie vám viac než pár minút. V tomto dokumente sa dozviete všetky potrebné informácie.

Predtým, než začnete

Uistite sa, že máte pripravené všetky nasledujúce údaje:

 • názov účtu elektronickej pošty, ktorý si želáte nastaviť,
 • prístupové heslo k účtu elektronickej pošty.

Pripojenie účtu elektronickej pošty

Pre pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Gmail spoločnosti Google postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa k svojmu účtu v službe Gmail.

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 2. Otvorte menu Settings (Nastavenia) kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu a vyberte možnosť Settings (Nastavenia).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 3. Kliknite na záložku Accounts and Import (Účty a import).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 4. V časti Check mail from other accounts (Skontrolovať poštu z iných účtov) kliknite na odkaz Add a mail account (Pridať e-mailový účet).

 5. Zadajte adresu vášho účtu elektronickej pošty, ktorý si želáte pripojiť (položka Email address / E-mailová adresa). Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 6. Vyberte možnosť Import emails from my other account (POP3) (Importovať poštu z iného účtu (POP3)). Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 7. Zadajte prihlasovacie meno k vášmu účtu elektronickej pošty (položka Username / Používateľské meno) a heslo (položka Password / Heslo). Prihlasovacie meno je rovnaké ako adresa vášho účtu elektronickej pošty.

  Zadajte názov servera prichádzajúcej pošty pop3.crooce.com (položka POP Server / Server POP) a nastavte číslo portu na hodnotu 995 (položka Port).

  Odporúčame povoliť ponechanie správ na poštovom serveri (položka Leave a copy of retrieved message on the server / Ponechajte kópiu stiahnutej správy na serveri) a zabezpečené pripojenie k poštovému serveru s použitím SSL (položka Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail / Pri sťahovaní pošty vždy použite zabezpečené pripojenie (SSL)).

  Kliknite na tlačidlo „Add Account“ (Pridať účet).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 8. Vyberte možnosť Yes, I want to be able to send mail as [adresa Vášho účtu elektronickej pošty] (Áno, chcem posielať e-maily ako [adresa Vášho účtu elektronickej pošty]). Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 9. Zadajte Vaše meno a priezvisko (položka Name / Meno) a uistite sa, že je voľba Treat as an alias (Použiť ako alias) povolená. Meno a priezvisko odporúčame zadať bez diakritiky. Kliknite na tlačidlo Next Step (Ďalší krok).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 10. Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty smtp.crooce.com (položka SMTP Server / Server SMTP) a nastavte číslo portu na hodnotu 587 (položka Port).

  Zadajte prihlasovacie meno k vášmu účtu elektronickej pošty (položka Username / Používateľské meno), heslo (položka Password / Heslo) a uistite sa, že je voľba Secured connection using TLS (Zabezpečené pripojenie použitím protokolu TLS) povolená. Prihlasovacie meno je rovnaké ako adresa vášho účtu elektronickej pošty.

  Kliknite na tlačidlo Add Account (Pridať účet).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 11. Z dôvodu ochrany vášho účtu je na vašu adresu elektronickej pošty službou Gmail odoslaný overovací e-mail, súčasťou ktorého je jednorazový overovací kód. Zadajte overovací kód do položky Enter and verify the confirmation code (Zadajte a verifikujte potvrdzujúci kód) a kliknite na tlačidlo Verify (Verifikovať).

  Báza znalostí / Návod / Pripojenie účtu elektronickej pošty k službe Google Gmail
 12. 12. Gratulujeme, váš účet elektronickej pošty je pripojený k službe Gmail.

Bezpečnosť

Pripojením Vášho účtu elektronickej pošty k službe Gmail poskytujete spoločnosti Google vaše prihlasovacie údaje. Tieto údaje budú uložené na serveroch služby Gmail v nezašifrovanom tvare. Bezpečnosť vášho účtu elektronickej pošty tak závisí od zabezpečenia služby tretej strany. Z dôvodov súvisiacich s technickým riešením služby Gmail sú v prípade prístupu k poštovým serverom crooce.com z IP priestoru služby Gmail automaticky deaktivované niektoré pokročilé technológie určené na ochranu vášho účtu elektronickej pošty pred jeho zneužitím.

Upozornenie

Tento návod bol vyhotovený s použitím služby Gmail spoločnosti Google k dátumu poslednej aktualizácie tohto dokumentu. Spoločnosť Google službu Gmail priebežne inovuje a je možné, že v čase, kedy čítate tento dokument, sa môžu informácie a postupy v dokumente uvedené primerane líšiť, môžu byť nepresné a/alebo nesprávne. V prípade akýchkoľvek nejasností vám odporúčame obrátiť sa na technickú podporu spoločnosti Google.

Úsek služieb zákazníkom

Potrebujete poradiť?

Operátori úseku služieb zákazníkom vám radi poradia každý pracovný deň od 9:00 - 18:00.

Kontaktujte nás