crooce.com - jednoducho a bezpečne!

Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch

Odstráňte nastavenie vášho účtu elektronickej pošty na mobilnom zariadení.

Služba Hosting
Publikum Používateľ
Čas 5 min.
Nástroje

V prípade, že si váš účet elektronickej pošty už neželáte na vašom mobilnom zariadení používať, je potrebné odstrániť jeho nastavenie. Nastavenie účtu elektronickej pošty je potrebné odstrániť aj v prípade, že si želáte upraviť niektoré konfiguračné parametre, pre ktoré nie je dodatočné vykonanie zmeny operačným systémom iOS povolené (napríklad zmena typu protokolu pripojenia k poštovému serveru). V takomto prípade je potrebné nastavenie účtu elektronickej pošty najprv odstrániť a účet s upravenými konfiguračnými parametrami opätovne nastaviť.

Odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty na zariadení s operačným systémom iOS spoločnosti Apple je veľmi jednoduché a nezaberie vám viac než pár minút. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie.

Neprehliadnite

Nastavenie účtu elektronickej pošty je možné vykonať automaticky, s použitím tzv. konfiguračného profilu, alebo manuálne.

Tento dokument opisuje postup odstránenia nastavenia účtu elektronickej pošty, ktoré bolo vykonané automaticky s použitím tzv. konfiguračného profilu.

V prípade, že si želáte odstrániť nastavenie účtu elektronickej pošty, ktoré bolo vykonané manuálne, postupujte podľa pokynov uvedených v dokumente Odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch.

Odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty

Pre odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty na zariadení s operačným systémom iOS spoločnosti Apple, ktoré bolo vykonané automaticky s použitím tzv. konfiguračného profilu, postupujte nasledovne:

 1. Na domovskej obrazovke kliknite na ikonu Settings (Nastavenia).

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 2. Vyberte položku General (Všeobecné).

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 3. Vyberte položku Profile (Profily).

  Upozornenie: v prípade, ak položka Profile (Profily) nie je zobrazená, váš účet elektronickej pošty bol nastavený manuálne. V tomto prípade postupujte podľa pokynov uvedených v dokumente Odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch.

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 4. Zo zoznamu vyberte konfiguračný profil účtu elektronickej pošty, ktorého nastavenie si želáte odstrániť.

  Upozornenie: v prípade, ak v zozname nie je uvedený konfiguračný profil pre účet elektronickej pošty, ktorého nastavenie si želáte odstrániť, bol váš účet elektronickej pošty nastavený manuálne. V tomto prípade postupujte podľa pokynov uvedených v dokumente Odstránenie nastavenia účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch.

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 5. Kliknite na tlačidlo Remove Profile (Odstrániť profil).

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 6. V prípade, ak je vaše zariadenie chránené prístupovým kódom, zobrazí sa výzva na jeho zadanie. V tomto prípade zadajte váš prístupový kód.

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 7. Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty potvrďte kliknutím na tlačidlo Remove (Odstrániť).

  Báza znalostí / Návod / Odstránenie konfiguračného profilu účtu elektronickej pošty pre iPhone, iPad a iPod touch
 8. Gratulujeme, nastavenie vášho účtu elektronickej pošty je odstránené.

Upozornenie

Tento návod bol vyhotovený s použitím mobilného telefónu Apple iPhone 7 s operačným systémom iOS vo verzii 11.4.1 (15G5054c). V prípade použitia odlišnej verzie operačného systému a/alebo aplikačného vybavenia sa môžu informácie a postupy v dokumente uvedené primerane líšiť, môžu byť nepresné a/alebo nesprávne. V prípade akýchkoľvek nejasností vám odporúčame sa obrátiť na technickú podporu výrobcu vášho zariadenia.

Úsek služieb zákazníkom

Potrebujete poradiť?

Operátori úseku služieb zákazníkom vám radi poradia každý pracovný deň od 9:00 - 18:00.

Kontaktujte nás