kolokácia a prenájom serverov


Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

manažované servery

Pre zákazníkov, ktorí si želajú prenechať prevádzku svojich systémov tretej strane ponúkame služby komplexného outsourcingu, pri ktorých preberáme úplnú zodpovednosť za dostupnosť a bezporuchovú prevádzku nielen aplikačného vybavenia ale aj všetkých súvisiacich technologických zariadení.

Zákaznícke systémy sú v takomto prípade prevádzkované na našich technologických zariadeniach a administrované a dohľadované našimi špecialistami v súlade so servisnou zmluvou a definovaným stupňom dostupnosti (SLA – Service Level Agreement).

konkurenčná výhoda

Outsourcing činností spojených s prevádzkou systémov prináša zákazníkovi viacero výhod:

  • výrazné zníženie nákladov,
  • minimálne alebo žiadne vstupné investície,
  • know-how a personálne zázemie vysokokvalifikovaných špecialistov.

kde získam viac informácií?

Bližšie informácie vám radi poskytnú pracovníci úseku priameho predaja.