kolokácia a prenájom serverov


Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

kolokačné centrum

Pre náročných zákazníkov sme pripravení poskytnúť služby kolokácie technologických zariadení v centrách zmluvných partnerov na Slovensku aj v zahraničí.

čo je to kolokačné centrum?

Kolokačné centrum je neutrálny, špecializovaný priestor s riadenou kvalitou prostredia (dodávka elektrickej energie, teplota, prašnosť, fyzická bezpečnosť, protipožiarna ochrana atď.) vybudovaný na účely prevádzky dôležitých technologických zariadení (typicky servery, dátové polia, telekomunikačné zariadenia atď.).

štandardné parametre

Kolokačné centrá našich zmluvných partnerov spĺňajú minimálne nasledovné kritéria:

  • svetlá výška priestorov min. 2 600 mm,
  • kabelážne systémy vedené pod technickou podlahou so zaťažením min. 800 kg / m2,
  • redundantná n + 1 dodávka elektrickej energie (230 V AC a 48 V DC) podložená zdrojmi nepretržitého napájania (UPS) a elektrocentrálou,
  • dedikované ističe s rezervovaným príkonom na m/2,
  • riadenie prostredia v súlade s požiadavkami DIN ETS 300 019,
  • základná alebo rozšírená fyzická bezpečnosť (pre vybrané centrá s certifikáciou štátnych úradov),
  • nepretržitý monitoring priestorov,
  • protipožiarna ochrana založená na úplnej detekcií požiaru.

kde získam viac informácií?

Bližšie informácie vám radi poskytnú pracovníci úseku priameho predaja.