kolokácia a prenájom serverov


Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

prenájom serverov

Prenájom serverov je služba určená pre zákazníkov, ktorým z rôznych (kapacitných, výkonových atď.) dôvodov nevyhovujú štandardné webhostingové služby. Podstatou služby je prenájom jedného alebo viacerých do siete internet vysoko rýchlostne pripojených serverov, ktorých výpočtová kapacita je vyhradená pre jedného konkrétneho zákazníka.

vzdialený manažment

Všetky prenajímané servery sú vybavené nezávislým servisným procesorom umožňujúcim komfortnú vzdialenú správu (tzv. LOM - Lights Out Manager) tak, aby aj v prípade poruchy správnej činnosti operačného systému bolo možné uviesť systém do prevádzky bez fyzickej návštevy kolokačného centra.

Systém vzdialenej správy je dostupný prostredníctvom vyhradeného IP priestoru protokolmi SSH a HTTPS.

Štandardne sú k dispozícií nasledovné nástroje:

  • kompletný power manažment (power on, off a reboot),
  • vzdialená konzola tzv. KVM over IP (vrátane prístupu do BIOS),
  • mapovanie vymeniteľných médií s možnosťou bootu vzdialeného systému z lokálneho média,
  • rozšírený monitoring kľúčových komponentov vrátane prístupu prostredníctvom protokolu SNMP.

dostupnosť

Prenajímané servery sú umiestnené v kolokačných centrách podľa požiadaviek zákazníka a sú servisované autorizovanými strediskami príslušných výrobcov. Pre každý systém ponúkame rôzne stupne servisnej podpory od základnej – Next Business Day až po podporu v režime 24 x 7 s reakčnou dobou od 60 minút.

konfigurácie

Ponúkame tri predkonfigurované systémy založené na platforme 64 bitových serverov radu Sun Fire spoločnosti Sun Microsystems. Pre náročných zákazníkov sme pripravení prevádzkovať systémy upravené ich konkrétnym požiadavkám.

  SBA_2100M2-A BGW_2200M2-D2 BGW_2200M2-D6
základné informácie        
procesor 1 x AMD Opteron 1210 2 x AMD Opteron 2210 2 x AMD Opteron 2220
operačná pamäť 1 GB 4 GB 8 GB
pevné disky 2 x 3,5" 250 GB SATA 2 x 3,5" 500 GB SATA 2 x 3,5" 1 TB SATA
napájanie single PSU single PSU single PSU
pripojenie do internetu        
pridelený port 1 x 1 Gb/s 1 x 1 Gb/s 1 x 1 Gb/s
max. objem prenesených dát 100 GB 200 GB 400 GB
adresný priestor /30 /29 /28
pridaná hodnota        
vzdialený manažment (LOM) áno áno áno
servisná podpora NBD NBD SBD
úsek služieb zákazníkom 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00
dohľadové centrum 24 x 7 24 x 7 24 x 7
mesačný poplatok      
základná cena za 1 mesiac 214,08 €
(6 449,37 Sk)
335,34 €
(10 102,45 Sk)
549,05 €
(16 540,68 Sk)

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe. Základná cena za 1 mesiac vyjadruje základnú cenu za poskytovanie služby. Dostupné fakturačné cykly pre jednotlivé služby sú uvedené v Cenníku webhostingových služieb. crooce.com - the internet company, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny a rozsahu poskytovaných služieb. Poskytovanie webhostingových služieb sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie webhostingových služieb spoločnosti crooce.com - the internet company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45913/B v platnom znení. Ceny uvedené v Sk boli vypočítané v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. O zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

kde získam viac informácií?

Bližšie informácie vám radi poskytnú pracovníci úseku priameho predaja.