Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

porovnanie webhostingových balíčkov

Vybrať si ten správny webhostingový balíček môže byť v niektorých prípadoch obtiažne. Pre lepšiu orientáciu nájdete nižšie podrobné porovnanie všetkých dôležitých parametrov.

Ak budete potrebovať poradiť, neváhajte a kontaktujte operátorov úseku služieb zákazníkom.

  Nové Nekúp to Nové Akurát Nové Extra
základné informácie      
celková disková kvóta 10 GB 30 GB 60 GB
platforma UNIX UNIX UNIX
DNS zóna      
publikácia zóny áno áno áno
počet záznamov v zóne 128 128 128
periodicita aktualizácie 10 min. 10 min. 10 min.
elektronická pošta      
disková kvóta 1 GB 3 GB 10 GB
počet účtov a presmerovaní 16 + 16 16 + 16 16 + 16
max. veľkosť správy 32 MB 32 MB 32 MB
kontrola firemnej komunikácie - - -
antispam a antivírus áno áno áno
doménový kóš áno áno áno
odpoveď v neprítomnosti áno áno áno
POP3(S), IMAP(S), relay áno áno áno
webmail áno áno áno
webová lokalita      
disková kvóta 8,5 GB 26,5 GB 49 GB
počet FTP účtov 16 16 16
podpora PHP áno áno áno
podpora domén 3. úrovne áno áno áno
.htaccess a mod_rewrite áno áno áno
štatistiky prístupov áno áno áno
raw log súbory áno áno áno
TIMESHIFT (perióda / obdobie) 24 hod. / 7 dní 24 hod. / 7 dní 24 hod. / 7 dní
prenos dát FUP FUP FUP
periodicita zálohovania 24 hodín 24 hodín 24 hodín
databáza MySQL      
disková kvóta 512 MB 512 MB 1 GB
počet databáz 1 1 1
počet účtov 1 1 1
limity dopytov FUP FUP FUP
nástroj na manažment databázy PHPMyAdmin áno áno áno
periodicita zálohovania 24 hodín 24 hodín 24 hodín
pridaná hodnota      
nástroj na manažment služieb áno áno áno
úsek služieb zákazníkom 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00
dohľadové centrum 24 x 7 24 x 7 24 x 7
obvyklá dostupnosť 99,97 % 99,97 % 99,97 %
cena (vrátane DPH)      
1 mesiac - - -
3 mesiace - 29,95 €
(9,98 € / mesiac)
47,95 €
(15,98 € / mesiac)
6 mesiacov - 59,90 €
(9,98 € / mesiac)
95,90 €
(15,98 € / mesiac)
1 rok 39,40 €
(3,28 € / mesiac)
95,84 €
(7,99 € / mesiac)
153,44 €
(12,79 € / mesiac)
2 roky 73,87 €
(3,08 € / mesiac)
179,71 €
(7,49 € / mesiac)
287,71 €
(11,99 € / mesiac)
3 roky 103,42 €
(2,87 € / mesiac)
251,59 €
(6,99 € / mesiac)
402,79 €
(11,19 € / mesiac)
5 rokov 160,06 €
(2,67 € / mesiac)
389,38 €
(6,49 € / mesiac)
623,38 €
(10,39 € / mesiac)
10 rokov 295,49 €
(2,46 € / mesiac)
718,85 €
(5,99 € / mesiac)
1150,85 €
(9,59 € / mesiac)
  viac informácií viac informácií viac informácií

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe. Dostupné fakturačné cykly pre jednotlivé služby sú uvedené v Cenníku webhostingových služieb. crooce.com - the internet company, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny a rozsahu poskytovaných služieb. Poskytovanie webhostingových služieb sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie webhostingových služieb spoločnosti crooce.com - the internet company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45913/B v platnom znení.